Cách diệt gián Đức - loại gián khó ưa và khó diệt nhất

08 cách đuổi gián trong dân gian

Trong dân gian Việt Nam có rất nhiều cách để đuổi gián ra khỏi nhà, bằng những thứ rất có sẵn trong mọi nhà như vỏ cam, đường, dưa chuột ... là những thứ mà loại côn trùng này rất ghét. Vỏ cam, đường, dưa chuột,...cực kì hữu ích trong việc đuổi loài côn trùng kinh khủng này ra khỏi nhà. Cùng tham khảo bài viết 08 cách đuổi gián trong dân gian của chúng tôi.

Read More