1052 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh